Home

Iedereenondereendak.nl wordt eersteenthuis.nl
Afgelopen december is het ‘Nationaal actieplan dakloosheid Eerst een thuis’ gelanceerd. In het plan staat de ambitie dat iedereen in Nederland in 2030 een dak boven zijn hoofd heeft. Om dit doel te bereiken, zetten het ministerie van VWS en alle samenwerkende partners acties op rond zes actielijnen. In lijn met de naam van het Nationaal Actieplan Dakloosheid verandert deze website rond de zomer van naam. www.iedereenondereendak.nl wordt www.eersteenthuis.nl. Op www.eersteenthuis.nl vind je vanaf de zomer alle acties rond de actielijnen, actualiteiten, goede voorbeelden en toolkits en handreikingen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe website. We houden je op de hoogte.

Jongere op bank
Beeld: ©Het Beelddepot

Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid

Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (Volkshuisvesting) maandag 5 december het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. Voor het plan wordt € 65 miljoen uitgetrokken, bovenop de reguliere € 385 miljoen die gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke opvang. Het plan moet er voor zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon Verklaring.

Lees hier verder wat het actieplan inhoudt

In English: Dutch National Action Plan on Homelessnes: Housing First (2023-2030)

Volle zaal brainstorm Aanpak Dakloosheid
Beeld: ©Ministerie van VWS

Ontwikkeling Aanpak Dakloosheid 2023-2030

Het nieuwe kabinet heeft structureel 65 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van dakloosheid. Het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren en de brede aanpak dakloosheid ‘Een thuis, een toekomst’ liepen in december 2021 af. 2022 gebruiken we om samen met alle partners de langetermijnaanpak dakloosheid 2023-2030 vorm te geven. De landelijke kick-off hiervan vond plaats op 24 mei in Utrecht. De belangrijkste resultaten van deze startbijeenkomst vind je in het getekende verslag, en de presentaties vind je hier.
 
De komende maanden wordt er verder gewerkt aan de aanpak van dakloosheid. In de brief die op 2 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd, lees je meer over de leidende principes die de ruggengraat moeten vormen: ‘wonen eerst’ en preventie. Blijf goed op de hoogte van het proces en mogelijkheid tot meedenken via deze website. Updates zullen ook worden gedeeld via de LinkedIn-pagina van Eerst een Thuis.

Maarten van Ooijen spreekt zaal toe
Beeld: ©Ministerie van VWS

Maarten van Ooijen: 'Eerst een dak boven je hoofd en dan de juiste hulp’

Samen met gemeenten, organisaties uit het veld en ervaringsdeskundigen werkt staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen aan een nieuwe aanpak van dakloosheid. Preventie en huisvesting staan hierin wat hem betreft voorop. Iedereen onder een dak stelde vier vragen aan Van Ooijen over zijn ervaringen en ambities. Lees zijn antwoorden hier.

Aanpak dakloosheid 2019-2022

Wat zijn goede initiatieven van de afgelopen jaren? In dit document staat een greep uit de opbrengsten van het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren (2019-2021) en Een (t)huis, een toekomst: de brede aanpak van dakloosheid (2020-2021).

Lees bijvoorbeeld over de inzet van de jongerenregisseur, de Housing-First-methodiek, maatschappelijke kosten- en batenanalyses en de inzet van ervaringsdeskundigen. Blader door de vijf thema’s en klik door voor inspiratie, handreikingen en tools!

 

Boegbeelden ondersteunen gemeenten met terugdringen dak- en thuisloosheid

Lees hier hoe de boegbeelden gemeenten helpen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in de aanpak van dak- en thuisloosheid.

Verder praten?

Praat mee over ideeën in onze LinkedIn-groep en/of
ontvang ook de maandelijkse nieuwsbrief

Wat er al gebeurt

Bekijk de maatregelen voor

Nieuws

Meer nieuws