Home

Het aantal dakloze mensen daalde volgens het Centraal Bureau voor Statistiek de afgelopen jaren van ruim 39.000 in 2018 tot 36.000 in 2020, en vervolgens tot 32.000 in 2021. Deze daling is te danken aan de inzet van gemeenten, woningcorporaties, cliëntorganisaties, maatschappelijke organisaties, ministeries en andere partners. Zij werken hard om dakloosheid te voorkomen of op te lossen. Maar we zijn er nog niet, daarom bundelen we onze krachten hier. Deel jouw ideeën en raak geïnspireerd. Samen tegen dakloosheid.

Help mee om plan tegen dakloosheid nóg beter te krijgen

Voor de zomer is de landelijke coalitie aanpak dakloosheid opgestart. In de coalitie zijn onder meer aangehaakt: ervaringsdeskundige jongeren en volwassenen, de ministeries van BZK, SZW, J&V en VWS, gemeenten, VNG, Aedes, woningcorporaties, zorgaanbieders, Valente, belangenorganisaties en Housing First Nederland. Deze brede coalitie denkt mee over het proces, doet voorstellen, schrijft tevens mee aan het plan en checkt resultaten bij de achterbannen. Daarnaast worden in september vier inhoudelijke themasessies gehouden. Deze staan open voor iedereen die zijn kennis en ervaring wil delen om het plan tegen dakloosheid nog beter te krijgen. In de vier themasessies worden de volgende onderwerpen verder aangescherpt en uitgediept, om de uitkomsten ervan mee te nemen in de aanpak dakloosheid:

  1. Wonen eerst en huisvesting voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen (6 september in Amersfoort)
  2. Integraal werken, toegang en regie op alle leefgebieden: mens en perspectief centraal, jongerenregisseur (8 september in Utrecht)
  3. Preventie van dakloosheid: sociale inclusie, stigma en bestaanszekerheid (13 september in Amersfoort)
  4. Randvoorwaarden: helpende regels, samenwerking (landelijk, lokaal en onderling) en goede monitoring (19 september in Utrecht)

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Denk jij dat jij vanuit jouw expertise en ervaring een waardevolle bijdrage kunt leveren? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan een of meerdere themasessies. Een themadag duurt van 9:00 tot 17:00u. We verwachten wel dat jij gedurende de hele dag kunt bijdragen. Aanmelden kan via een mailbericht naar rs.kalloe@minvws.nl.

Volle zaal brainstorm Aanpak Dakloosheid
Beeld: ©Ministerie van VWS

Ontwikkeling Aanpak Dakloosheid 2023-2030

Het nieuwe kabinet heeft structureel 65 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van dakloosheid. Het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren en de brede aanpak dakloosheid ‘Een thuis, een toekomst’ liepen in december 2021 af. Dit jaar gebruiken we om samen met alle partners de langetermijnaanpak dakloosheid 2023-2030 vorm te geven. De landelijke kick-off hiervan vond plaats op 24 mei in Utrecht. De belangrijkste resultaten van deze startbijeenkomst vind je in het getekende verslag, en de presentaties vind je hier.
 
De komende maanden wordt er verder gewerkt aan de aanpak van dakloosheid. In de brief die op 2 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd, lees je meer over de leidende principes die de ruggengraat moeten vormen: ‘wonen eerst’ en preventie. Blijf goed op de hoogte van het proces en mogelijkheid tot meedenken via deze website. Updates zullen ook worden gedeeld via de LinkedIn-pagina van Iedereenondereendak.

Maarten van Ooijen spreekt zaal toe
Beeld: ©Ministerie van VWS

Maarten van Ooijen: 'Eerst een dak boven je hoofd en dan de juiste hulp’

Samen met gemeenten, organisaties uit het veld en ervaringsdeskundigen werkt staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen aan een nieuwe aanpak van dakloosheid. Preventie en huisvesting staan hierin wat hem betreft voorop. Iedereen onder een dak stelde vier vragen aan Van Ooijen over zijn ervaringen en ambities. Lees zijn antwoorden hier.

Aanpak dakloosheid 2019-2022

Wat zijn goede initiatieven van de afgelopen jaren? In dit document staat een greep uit de opbrengsten van het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren (2019-2021) en Een (t)huis, een toekomst: de brede aanpak van dakloosheid (2020-2021).

Lees bijvoorbeeld over de inzet van de jongerenregisseur, de Housing-First-methodiek, maatschappelijke kosten- en batenanalyses en de inzet van ervaringsdeskundigen. Blader door de vijf thema’s en klik door voor inspiratie, handreikingen en tools!

 

Boegbeelden ondersteunen gemeenten met terugdringen dak- en thuisloosheid

Lees hier hoe de boegbeelden gemeenten helpen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in de aanpak van dak- en thuisloosheid.

Verder praten?

Praat mee over ideeën in onze LinkedIn-groep en/of
ontvang ook de maandelijkse nieuwsbrief

Wat er al gebeurt

Bekijk de maatregelen voor

Nieuws

Meer nieuws