Iedereen onder een dak aanpak dakloosheid beeld met logo en een vrouw en meisje aan tafel

Aanpak dakloosheid

Gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, ministeries en andere partners zetten zich samen hard in om dakloosheid te voorkomen of op te lossen. Het aantal dakloze mensen daalde volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de afgelopen jaren van ruim 39.000 in 2018, tot 36.000 in 2020 en vervolgens tot 32.000 in 2021. Daarvoor was er een lang langdurige stijging van het aantal dakloze mensen. 

Een (t)huis, een toekomst

Toch hebben we nog veel dakloze mensen in Nederland. Daarom is in 2020 Een (t)huis, een toekomst gelanceerd, een brede aanpak van dakloosheid. Het kabinet stelde hiervoor €200 miljoen beschikbaar. 

Het plan was erop gericht om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Ook moeten er sneller geschikte woonruimten met begeleiding komen voor dakloze mensen. In 2020 en 2021 zijn door gemeenten zo’n 6.000 tot 7.000 extra woningen voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen gerealiseerd. Het belang van een eigen woonplek is ook geadviseerd in het rapport van de werkgroep Ter Haar
 

Dakloze jongeren

Ongeveer een op de vijf dakloze mensen is een jongere. Er waren in 2021 volgens het CBS zo'n 5.000 dakloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar. 

Om deze jongeren te helpen, lanceerde het kabinet in 2019 het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. Dat had een forse vermindering van het aantal dakloze jongeren als doel. Het Rijk, gemeenten en andere samenwerkingspartners werken daar samen aan. Lees meer over dak- en thuisloze jongeren op deze website. Of bekijk deze video, waarin jongeren vertellen over de problemen waar dakloze jongeren tegenaan lopen.

Betere uitvoeringspraktijk

Met Een (t)huis, een toekomst en het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren is hard gewerkt aan het voorkomen en oplossen van dakloosheid. Lees in deze Kamerbrief meer over de resultaten van de extra inzet

Er is vooral ingezet op het ondersteunen van regio’s bij het goed helpen van (dreigend) dakloze mensen. Bijvoorbeeld door het sneller verstrekken van briefadressen en het vergroten van financiële bestaanszekerheid. Ook werden ervaringen, geleerde lessen en inspiratie uitgewisseld. Meer weten? Klik dan hierboven op kopjes als ‘preventie’ en ‘wonen met begeleiding’. 

Nieuw Regeerakkoord

In het nieuwe Regeerakkoord wordt benoemd dat blijvende inzet nodig is op het voorkomen van dakloosheid, vernieuwing van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze mensen. De komende periode wordt door het nieuwe kabinet samen met partners gewerkt aan een doorontwikkeling van de aanpak van dakloosheid.