Coronavirus covid-19

Tijdens de Corona crisis zijn dak – en thuisloze mensen extra kwetsbaar. Juist nu is er daarom behoefte aan goede opvang en een dak boven je hoofd. Tegelijkertijd moeten er maatregelen worden genomen om besmettingen in de opvang te voorkomen, zieken op te vangen of in quarantaine te plaatsen en om de veiligheid van hulpverleners te garanderen. Dit vraagt veel creativiteit van gemeenten en opvangorganisaties. Valente, de VNG, Como en VWS werken samen om dit zo goed mogelijk te organiseren.

Versoepeling per 1 juni

Met de geplande versoepeling van de maatregelen van het Kabinet gaan we ook voor de maatschappelijke opvang een nieuwe fase in. Deze richtlijn biedt nieuwe uitgangpunten naar aanleiding van de versoepelingen per 1 juni.

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Verder praten?

Ontmoet de initiatiefnemers van VWS, BZK en SZW in onze LinkedIn-groep.