Jongeren

Alle jongeren in ons land verdienen een eerlijke start van hun volwassen leven. Zodat ze de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. En aan een zelfstandige toekomst te werken. Voor dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar is dat niet vanzelfsprekend.

Alle jongeren onder een dak

Alle jongeren in ons land verdienen een eerlijke start van hun volwassen leven. Zodat ze de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. En aan een zelfstandige toekomst te werken. Voor dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar is dat niet vanzelfsprekend.

Jongerenpanel

We vinden het erg belangrijk dat jongeren zelf meedenken. In ons eigen Jongerenpanel zitten ervaringsdeskundigen die ons scherp houden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en doen bijvoorbeeld een praktijktoets over de invulling van de jongerenregisseur in gemeenten. Een jongerenregisseur zorgt voor  een betere regie op de ondersteuning die jongeren krijgen. Dit is een veelgehoorde wens van dak- en thuisloze jongeren. Ons Jongerenpanel reist af naar alle pilotgemeenten om in gesprek te gaan met lokale jongeren over hun ervaringen. Met deze kennis brengen we de jongerenregisseur van papier naar de praktijk.

Zelfstandig, ook financieel

Een ander belangrijk thema van het Actieprogramma is financiële bestaanszekerheid: elke jongere moet in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien, liefst via een reguliere baan. Divosa brengt onder andere daarvoor nu in kaart hoe gemeenten maatwerk kunnen leveren binnen de Participatiewet. Hoe kun je bijvoorbeeld de kostendelersnorm op zo’n manier toepassen, dat je jongeren niet belemmert?

Creatieve woonvormen

Ondertussen verkennen we nieuwe wegen op het gebied van wonen. We werken aan de ontwikkeling van creatieve woonconcepten voor jongeren, bijvoorbeeld via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Heb jij een inspirerend woonidee? Laat je horen op de LinkedInpagina of laat het ons weten: ActieprogrammaDTJongeren@minvws.nl

Ideeën delen

Met het Actieprogramma en de pilotgemeenten proberen we een voortrekkersrol te vervullen op alle relevante domeinen. De inzichten, lessen en ideeën gaan we delen met alle andere gemeenten. Zodat de jongeren het verschil zelf ervaren!

Wil je meer weten over het Actieprogramma? Alle prioriteiten en lopende acties vind je in de actieagenda.