Iedereen onder een dak

Samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen werkt het kabinet aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Dit kunnen we alleen samen doen. In deze vierde nieuwsbrief over de aanpak van dakloosheid delen we goed nieuws en innovatieve ideeën vanuit het hele land.

Voortgangsrapportage

Deze week heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin meldt hij dat de doordecentralisatie van beschermd wonen start per 1 januari 2022. Gezien de huidige coronacrisis is de urgentie van de doelstellingen op het terrein van dakloosheid actueler dan ooit. Lees de rapportage hier.

Online magazine editie #1

Vandaag is het eerste online magazine Iedereen onder een dak gepubliceerd, met het thema dak- en thuisloze jongeren. O.a. in deze editie: de jongerenregisseur in gemeente Haarlem, beschermd Wonen Light in Leiden, de doorbraakmethode in Amsterdam, de JIM-aanpak, maatwerk in de Participatiewet in Purmerend en het ‘Weer naar school’-traject in Den Haag. Lees het magazine hier.

Nieuwe actieagenda

Elk half jaar stelt het Actieprogramma de prioriteiten op voor de komende zes maanden. In de vandaag verschenen Actieagenda voor december - juli 2021 zijn dit onder andere: maatwerk in de Participatiewet in de praktijk brengen, het borgen van de jongerenregisseur in 14 pilotgemeenten en een verbeterde aansluiting van 18- naar 18+. Lees hier de hele actieagenda.

Start Preventie Alliantie

De Preventie Alliantie, bestaande uit experts op het terrein van dak- en thuisloosheid, gaat gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid. Dit doen ze op basis van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis, die ze delen middels o.a. masterclasses en handreikingen. Kijk voor meer informatie op de website van Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.

MKBA’s van de aanpak van de brede aanpak dakloosheid

Op 21 januari 2021 vindt i.s.m. Cebeon en XpertiseZorg een eerste bijeenkomst van de Preventie Alliantie plaats met de 43 centrumgemeenten. Dan worden ook de uitkomsten gedeeld van drie van de acht deel MKBA’s (maatschappelijke kosten-batenanalyses) die in werkgroepen met gemeenten worden uitgevoerd: ervaringsdeskundigheid, kleinschalige opvang en wonen bij particulieren.

Presentatie innovatieve woonconcepten

Teams van ontwerpers en maatschappelijke organisaties presenteren op 1 februari 2021 nieuwe woonconcepten en innovaties met de ambitie om dak- en thuisloosheid onder jongeren systematisch tegen te gaan. Dit doen zij in een interactieve online talkshow bij Pakhuis de Zwijger met o.a. Floris Alkemade en Hella Masuger. De talkshow start om 16:00, aanmelden kan via deze link.

Gastredacteurschap gemeente Utrecht

Deze maand is gemeente Utrecht gastredacteur van onze LinkedIn-pagina. Zij delen daar hun kennis en ervaringen in de aanpak van dak- en thuisloosheid en belichten inspirerende initiatieven. Zoals bijvoorbeeld het Goeie Buur project, waarbij jongeren worden gekoppeld aan een studentmaatje voor een goede start. Lees meer en bekijk het filmpje over dit project op onze website.