Iedereen onder een dak

Samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen werkt het kabinet aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Dit kunnen we alleen samen doen. In deze vierde nieuwsbrief over de aanpak van dakloosheid delen we goed nieuws en innovatieve ideeën vanuit het hele land.

Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuislozen

Als gevolg van de landelijke lockdown heeft het Rijk gemeenten opgeroepen om extra plekken te organiseren in de opvang, zodat iedereen binnen kan blijven. Op dit moment geldt die oproep in ieder geval tot 9 februari. De richtlijn voor dak- en thuisloze mensen wordt regelmatig van een update voorzien, bekijk hier de meest actuele versie.

Beschermd wonen light

In een verbouwd rijtjeshuis in een woonwijk in Leiden wonen 6 jongvolwassenen. Ze huren allemaal een eigen kamer en delen de keuken, badkamer en woonkamer. Wanneer dat nodig is, komt er een ambulant begeleider langs. Het is een mix van een studentenhuis en begeleid wonen, met elementen uit een gezinsleven. Lees meer over dit 'Beschermd Wonen Light' in ons online magazine.

Beschermdwonenlight

Het jongerenpanel als gastredacteur

Het jongerenpanel is een belangrijk onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Tien jongeren die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid kijken en doen kritisch mee met het Actieprogramma en geven waardevolle input. Maak kennis met de jongeren op onze website of volg ons op LinkedIn. Deze maand is het jongerenpanel namelijk onze gastredacteur!

Beweging in kwetsbaarheid

Hoe werken we samen naar een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? Onder de noemer 'Beweging in kwetsbaarheid' besteden ZonMw, de VNG en Impuls Werkplaats aandacht aan verschillende thema’s die daar aan bijdragen. Ze delen hun kennis in o.a. een reeks online talkshows. Lees hier meer en meld je aan voor de eerste editie op 28 januari.

Beweging in kwetsbaarheid

Vooraankondiging subsidieoproep Lokale initiatieven

Lokale organisaties kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het welzijn van dak- en thuislozen en destigmatisering van deze doelgroep. Het gaat om initiateven die zich richten op het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociaal welzijn en het bevorderen van acceptatie in de wijk. De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit het programma Beschermd Thuis van ZonMw.

Katalysator van verandering

Soms staan regels en wetten de juiste hulp in de weg. Met de Doorbraakmethode kun je in korte tijd iets bereiken – een schuld aflossen, een woning huren, een opleiding betalen – waardoor andere zaken ook weer in beweging komen. De 100%-ambitiepilots van het Actieprogramma experimenteren met deze aanpak. Lees hier de ervaringen van de dakloze Kim en haar begeleider Nanda.

Katalysatorvanverandering