Iedereen onder een dak

Samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen werkt het kabinet aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Dit kunnen we alleen samen doen. In dezevijfde nieuwsbrief over de aanpak van dakloosheid delen we goed nieuws en innovatieve ideeën vanuit het hele land.

Congres ‘Iedereen onder een dak’ op 11 oktober

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op maandag 11 oktober het congres ‘Iedereen onder een dak’. Eén dag na Werelddaklozendag staan we stil bij de resultaten die zijn geboekt met het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’. We kijken ook vooruit naar wat voor een effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid nog meer nodig is. Het congres duurt van 13:00 tot 17:00 uur, en zal grotendeels online plaatsvinden. Het  programma zit vol interessante sprekers, uitdagende workshopsessies en inspirerende voorbeelden. Het programma en een aanmeldlink staan binnenkort op www.congresiedereenondereendak.nl. Houd deze website dus in de gaten. Voor nu, reserveer het congres alvast in je agenda!

Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Op 9 juli is de Kamerbrief over de Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar de Tweede Kamer gestuurd. De afgelopen tijd is er veel bereikt: veertien grote gemeenten werken inmiddels met jongerenregisseurs, en woningcorporaties hebben 4.800 dak- en thuisloze mensen aan een woning geholpen. Lees hier meer over de voorgang van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de brede aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’.

Europees platform voor aanpak dakloosheid gelanceerd

Dakloosheid in de Europese Unie moet in 2030 tot het verleden behoren. Dat staat in een verklaring die ministers van alle EU-lidstaten, inclusief Nederland, op 21 juni tijdens een conferentie ondertekenden. Op de conferentie werd ook een Europees platform  voor de aanpak van dakloosheid gelanceerd. Daarin werken lidstaten samen door middel van het delen van goede voorbeelden. Wil je de verklaring lezen? Klik dan hier.

Tweede editie online magazine Iedereen onder een dak verschenen

Het online magazine Iedereen onder een dak is uit! Deze tweede editie is gewijd aan 'Een (t)huis, een toekomst', de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Het zet inspirerende verhalen op het gebied van preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding in de schijnwerpers. Benieuwd naar de verhalen? Lees het magazine hier.

Schermopname van cover magazine

Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg

GGD GHOR heeft in opdracht van het ministerie van VWS een vernieuwde handreiking over gegevensuitwisseling in de bemoeizorg uitgebracht. Bemoeizorg is het verlenen van zorg zonder hulpvraag, in situaties waarin niet-handelen geen optie (meer) is. In de handreiking lees je meer over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand en gedurende het bemoeizorgtraject. Het document is hier te lezen.