Iedereen onder een dak

Samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen werkt het kabinet aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Dit kunnen we alleen samen doen. In dezevijfde nieuwsbrief over de aanpak van dakloosheid delen we goed nieuws en innovatieve ideeën vanuit het hele land.

Transitieteam Beschermd Thuis van start!

Gemeenten kunnen vanaf nu ondersteuning vragen aan het Transitieteam Beschermd Thuis voor de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Doel van deze transitie: cliënten sneller laten herstellen in de eigen omgeving, en hen zoveel mogelijk als gelijkwaardig burger laten deelnemen in de samenleving. Het Transitieteam Beschermd Thuis bestaat uit experts die op verzoek bij gemeenten kunnen worden ingezet. Vragen of behoefte aan ondersteuning? Mail dan beschermdthuis@vng.nl

Transitieteam Beschermd Thuis

Congres ‘Iedereen onder een dak’

Op 11 oktober vindt van 13 tot 17 uur het digitale congres ‘Iedereen onder een dak’ plaats. Tijdens dit congres staan we stil bij de resultaten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’, en kijken we naar wat nog meer nodig is voor een effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid. Het programma bevat vele interessante sprekers en inhoudelijke workshops op het gebied van preventie, kwaliteit van de opvang, wonen met begeleiding en het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Meld je aan via deze link, want voor alle workshops geldt: vol = vol. 

Congres Iedereen onder een dak

Bestuurlijke overleggen over Een (t)huis, een toekomst

Op 2, 6, 16 en 20 september vonden bestuurlijke overleggen plaats tussen de wethouders van de 43 centrumgemeenten en staatssecretaris Blokhuis. De uitvoering van de plannen in het kader van Een (t)huis, een toekomst werd besproken. Gemeenten zijn goed op weg en willen graag hun extra inzet vasthouden. Maar de wethouders legden ook knelpunten op tafel zoals de stigmatisering van dak- en thuisloze mensen, en de krapte op de woningmarkt. 

Werkbezoek Paul Blokhuis aan WoonStAP Enschede

Op donderdag 2 september brachten staatssecretaris Paul Blokhuis, directeur-generaal Wonen Chris Kuijpers van BZK en de wethouders van Almere, Groningen en Haarlem een werkbezoek aan het project WoonStAP 18min in Enschede. Dat is een samenwerking van de gemeente Enschede, de wijkteams, drie grote corporaties en de stichting jongerenhuisvesting. Via het wijkteam kan een woonplek met begeleiding worden toegewezen. Jongeren onder de 18 die nog geen sociale huurwoning kunnen krijgen, wonen daar samen met andere jongeren. WoonStAP laat zien hoe belangrijk woonruimte is om ook oplossingen in het sociale domein te bereiken. 

Staatssecretaris Blokhuis onder de indruk van WoonSTap 18min

Portret Stas Blokhuis
Beeld: ministerie van VWS