Gemeente Purmerend

VINCENT PIROVANO: Toen we een paar jaar geleden elkaar leerden kennen namelijk het maatschappelijk domein zei: We hebben een probleem.
We hebben woningen nodig voor mensen die allerlei soorten zorg van ons vragen.
En toen zeiden wij van: Daar hebben we niks mee te maken. Wij bouwen geen woningen.
En toen hebben we daar eerst ruzie om gemaakt en uiteindelijk zijn we van elkaar gaan begrijpen hoe we erin zaten.
En nu zijn we een paar jaar verder en nu werken we in allemaal verschillende vastgoedprojecten heel erg goed samen.
VOICE-OVER: De gemeente Purmerend wil dat iedere inwoner een dak boven z'n hoofd heeft.
Met inzet van de wethouder vernieuwde de gemeente de opvang en werd begonnen met het bouwen van 200 woningen.
PAUL LASSCHE: Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend is 'n opvang voor dak- en thuislozen, ooit gestart als tijdelijke huisvesting voor vrouwen die door 'n scheiding dakloos dreigden te raken en uitgegroeid tot een volwaardig opvangcentrum.
Ongeveer 100 opvangplekken door de stad.
Binnen het project wordt samengewerkt met drie partijen.
Het Algemeen Opvangcentrum, Parnassia en Leviaan.
Daarmee is ook het wonen en zorg van elkaar losgekoppeld.
Het voordeel van het loskoppelen van wonen en zorg is dat je per situatie kunt bekijken wat iemand nodig heeft.
PIROVANO: De Zeevangstraat is de opwarmer geworden.
Dat was een pand dat leeg kwam te staan, dat was van de ggz geweest en de gemeente heeft dat gekocht om mensen daar een kans te bieden om hun wooncarrière weer op te starten onder begeleiding.
Dit project hier is het eerste van vier projecten met tijdelijke woningen.
Daar wonen mensen volledig zelfstandig dus dat is in die zin anders dan de Zeevangstraat maar de toewijzing van zowel de Zeevangstraat-plaatsen als de tijdelijke woningen wordt wel door dezelfde persoon binnen de gemeente gedaan.
ANNIKA BRAS: Het voordeel van het feit dat de Wmo zelf de toewijzing doet is dat wij de organisaties kennen die om ons heen bewegen de opvanglocaties, maar ook de begeleiders en ook intern en uiteraard de afdelingen.
We kennen de mensen, ook vaak de mensen die eventueel geplaatst gaan worden.
Dus we kunnen goed een selectie maken wie waar komt.
De gemeente Purmerend is eigenaar van deze woningen.
Dat is een bijzondere situatie omdat gemeentes jarenlang natuurlijk geen woningen meer in bezit wilden hebben en ook meestal zijn gaan afstoten.
Maar wij hebben dat bewust wel gedaan omdat we zelf de touwtjes in handen willen hebben.
Dit project kost ons ongeveer 14 miljoen.
Dat is dus 70.000 euro per woning gemiddeld.
Dat is een hoop geld. Als je dat echter over twintig jaar bekijkt dan is het zeker met de huidige lage rentestand niet onrendabel want dan verdien je uiteindelijk die investering weer terug.
LASSCHE: Ik ben er het meest trots op dat de afgelopen drie jaar 25 mensen vanuit hier succesvol doorgestroomd zijn naar een andere plek.
Dat betekent dat we al met al zo'n 40 mensen een plek hebben kunnen bieden.
BRAS: Ik ben het meest trots op dit project, echt vooral om de samenwerking hoe snel het neergezet is.
Maar ik denk ook vooral buiten de samenwerking met het Algemeen Opvangcentrum Purmerend en Clup.
Maar ook intern, het sociaal domein heeft samengewerkt met projecten, met vastgoed.
Dat is een samenwerking die niet heel vaak voorkomt, wat heel erg leerzaam is.
Zo leer je wat makkelijker te schakelen met elkaar en de verbinding te leggen.
VOICE-OVER: Spreek de initiatiefnemers op onze LinkedIn-pagina of ga naar iedereenondereendak.nl.

(Het logo van 'Iedereen onder een dak' met daaronder: Spreek initiatiefnemers op linkedin.com/company/iedereenondereendak of ga naar iedereenondereendak.nl.)