Kamers met Aandacht

BIANCA VAN DER NEUT: Op dit moment zijn er elf gemeenten aangesloten bij Kamers met Aandacht, zijn er 17 jongeren al verhuisd naar een Kamer met Aandacht en hebben veertig mensen een kamer aangeboden.
VOIE-OVER: Kamers met Aandacht is kleinschalig gemengd wonen waarbij particulieren een kamer aanbieden aan jongeren uit de jeugdzorg.
Ik ben op dit idee gekomen omdat ik in de jeugdzorg merkte toen ik daar werkte dat jongeren die uitstroomden, het heel vaak niet redden, zelfstandig en daardoor ofwel in de schulden kwamen ofwel in de crisisopvang of andere maatschappelijke opvang en dan ben ik gaan onderzoeken hoe dat kwam.
Toen werd duidelijk dat ze vaak geen netwerk hebben om op terug te vallen.
KELSEY: Het bevalt me heel goed, het samenwonen, gezellig dat er ook iemand is.
We kunnen samen eten, zelfs even samen lekker op de bank zitten.
En dan ben je niet zo alleen.
Want op een groep zit je meestal met veel mensen en als je opeens naar jezelf gaat, is dat heel eenzaam omdat je altijd bent gewend om samen te zitten.
En als je dan in een keer op jezelf gaat dat is een hele grote stap, vond ik zelf.
JOHANNA: Ik bied een kamer aan voor een jongere uit jeugdzorg omdat ik het mooi vind om wat voor de jongere te betekenen en ik heb ook een kamer over in mijn huis waar verder niet gebruik van wordt gemaakt.
Dus dat is eigenlijk twee vliegen in één klap.
We zijn geen hulpverlenersorganisatie.
Jongeren krijgen wel ambulante begeleiding maar dat is vanuit de organisatie die ze ook aanmeldt.
De jongeren die aangemeld worden bij Kamers met Aandacht zijn eigenlijk gewone jongeren zoals iedere andere jongere alleen hebben zij te maken gehad met ouders met problemen waardoor ze zelf de laatste jaren vaak al in de jeugdzorg terecht zijn gekomen.
Je houdt de structuur erin van een normaal leven.
En als je op jezelf zit als jongere, ga je gewoon heel snel in een sleur zitten dat je gewoon de hele dag op de bank ligt, lekker in een pyjama en dat heb ik nu niet.
VAN DER NEUT: Ik heb wel gemerkt dat, omdat het nieuw is bij veel gemeentes dat het wel moeilijk was om vergunningen te krijgen, bijvoorbeeld wanneer mensen jongeren in bijgebouwtjes wilden laten wonen in de tuin.
Maar ook voor mensen met een bijstandsuitkering dat die dan gekort werden op hun uitkering op het moment dat ze een kamer wilden gaan verhuren.
Een van de successen die we hebben behaald is dat zowel in de gemeente Utrecht als in de gemeente Zeist bedrijven ook mogen investeren in Kamers met Aandacht in het kader van hun social return waardoor onder andere de BAM bijvoorbeeld heel geïnteresseerd is om de aansluiting van Tiny Houses te verzorgen in het kader van hun socialreturn-opgave.
We zitten niet de hele tijd op elkaars lip.
Ik werk ook gewoon, zij werkt, en zo heb je ook gewoon nog je eigen leven.
Ik hoop dat ik een jongere mee kan geven dat ze over een jaar, twee jaar of langer zelfstandig kan wonen in de maatschappij.
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
VOICE-OVER: Spreek de initiatiefnemers op onze LinkedInpagina of ga naar iedereenondereendak.nl.

(Het logo van Iedereen onder een dak. Met daaronder de tekst: Spreek initiatiefnemers op linkedin.com/company/iedereenondereendak of ga naar iedereenondereendak.nl.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT