Optimaal Leven

JUDITH MEERSTRA: Optimaal Leven heeft momenteel 160 mensen in zorg.
Bijvoorbeeld van het Centrum voor Jeugd en Gezin, vanuit onze gebiedsteams vanuit de huisarts, UWV was bijvoorbeeld ook een verwijzer om uiteindelijk mensen die vastlopen op alle domeinen, zorg aan te bieden.
VOICE-OVER: Optimaal Leven biedt zorg voor mensen met psychische problemen.
Kenmerkend is dat rondom een cliënt alle ketenpartners als één team samenwerken.
Zo is de zorg optimaal op de individuele cliënt afgestemd.
MEERSTRA: Het Optimaal Leven-project is gestart naar aanleiding van een vignetten- onderzoek, een soort kenmerkenonderzoek in de provincie Drenthe in opdracht van het Zilveren Kruis, de gemeentes en de ketenpartners Cosis, VNN en de GGZ Drenthe om te kijken of we de zorg kunnen optimaliseren, kunnen ontschotten kortere lijnen, betere samenwerking.
Doordat we nu werken in een buurthuis, proberen we het te destigmatiseren en de drempel om zorg aan te bieden, lager te houden.
RENATE VENEMA: De lijntjes zijn gewoon veel korter.
Als ik een vraag heb, dan kan ik eigenlijk heel direct zorg bieden of begeleiding bieden met het advies van zeg maar het Optimaal Leven-team.
En het zijn dezelfde mensen, het zijn dezelfde personen die je ziet de kring is heel klein.
VROUW: Het bevalt me prima, want hier bij Optimaal Leven wordt gekeken van hoe kunnen we zorgen dat het veilig thuis is, om thuis te blijven.
Thuis is fijn. Je hebt een vaste begeleider, je weet wie wie is.
Dat wonen vinden we allemaal heel fijn, dat is belangrijk in het leven.
Daar begint je hoop, daar begint je toekomstperspectief.
En wat we dus ook zien, is dat we mensen op deze manier ook kunnen opvangen, erger kunnen voorkomen en uiteindelijk op alle fronten ook weer perspectief kunnen bieden.
Dat kan ook zijn: werk, vrienden, andere mensen ontmoeten.
En we zien daarin, in de samenwerking, dat dat sneller kan gaan omdat we met elkaar nauwer contact hebben.
En we ontlasten eigenlijk ook een deel van de huisartsen omdat dit er vaak voorligt heel veel schaamte, veel schuld, waardoor mensen de verwaarlozing in stand houden en niet naar een GGZ of naar een VNN toe durven.
Nu het Optimaal Leven-team hier zit de nabijheid maakt al, vind ik, dat het stukken makkelijker is.
Je kan hier gewoon heen lopen, eigenlijk net als dat je naar de winkel gaat het is in een normale buurt.
Je hoeft niet op het GGZ-terrein je hoeft niet langs die paviljoens waar je ooit misschien gezeten hebt.
En hoe gewoner het is, hoe minder moeilijk het wordt.
MEERSTRA: Er zitten heel veel uitdagingen aan, AVG is daar een voorbeeld van.
Dus hebben we ook met onze juristen, juristen van de verslavingszorg maar ook van Cosis en van GGZ Drenthe, een convenant gemaakt om werken daarin, in deze integrale aanpak, makkelijker te maken.
Een andere uitdaging is bijvoorbeeld het elektronisch dossier.
Maar ook daarin hebben we gezegd: We gaan het gewoon proberen, doen kijken waar we tegenaan lopen, bijstellen en uiteindelijk is het gelukt om in één epd te werken, dus in één elektronisch dossier.
VOICE-OVER: Spreek de initiatiefnemers op onze LinkedInpagina of ga naar iedereenondereendak.nl.

(Het logo van Iedereen onder een dak. Met daaronder de tekst: Spreek initiatiefnemers op linkedin.com/company/iedereenondereendak of ga naar iedereenondereendak.nl.)