Jongerenpanel - Briefadres

*Muziek speelt* 

Beeldtekst: Briefadres.

Kelly: 
Als je dak- of thuisloos bent, kun je je vaak niet
op een normaal woonadres inschrijven...
of omdat je geen vaste slaapplek hebt,
of uit angst voor de kostendelersnorm.
Dat betekent dat je geen studiefinanciering
of een uitkering aan kunt vragen...
een zorgverzekering kunt afsluiten,
een baan kunt zoeken...
of je kunt inschrijven voor sociale huurwoningen.
Mijn naam is Kelly, ik ben 21 jaar en ik ben lid
van het Jongerenpanel in Arnhem.
Wij als Jongerenpanel gaan in gesprek
met gemeenten en jongeren...
we halen ervaringen op
en koppelen die terug.
Wij proberen gemeenten te wijzen
op de problemen rondom briefadressen...
en kostendelersnorm. We hopen op deze manier
briefadressen toegankelijker te maken...
de wachttijden te verkorten en een oplossing
te vinden voor de kostendelersnorm.
De regels zijn nu heel erg gemaakt
om gemeenten te beschermen...
en jongeren hebben daar heel erg last van.
De gemeente wil 100 procent zeker weten
dat er geen fraude wordt gepleegd.
Als de gemeente uitgaat van vertrouwen in plaats
van wantrouwen, is er misschien één fraudeur...
maar er zijn dertig jongeren die wel direct
aan de slag kunnen met hun leven.
Geef iemand eerst tijdelijk een briefadres
en doe daarna die toetsing.
Kijk daarna of dat de beste oplossing is.
Schaf de kostendelersnorm af of kijk of hij
tijdelijk buiten beschouwing kan worden gelaten.
Geef die jongere de kans om direct
stappen te zetten in zijn leven...
en laat hem niet twee maanden zitten eigenlijk.
Op advies van ons is er in
Den Haag een pilot gestart...
waar jongeren direct een briefadres
en een hulptraject aangeboden krijgen.
Daar zouden andere gemeenten
een voorbeeld aan kunnen nemen.

Logo ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.