Jongerenpanel - Jongeren regisseur

*Muziek speelt* 

Beeldtekst: Jongerenregisseur

Luisa:
Voor dakloze jongeren is het moeilijk...
om de regie in handen te houden als ze met
meerdere instanties samen moeten werken.
Maar ook om de juiste hulp te krijgen, contact
te houden, hulpvragen, noem maar op.
Dat is gewoon te lastig als je zelf mentale
problemen hebt, een te grote rugzak hebt.
Ik ben Luisa, ik ben 24 jaar.
Ik zit bij het Jongerenpanel...
en ik maak me hard
voor de dakloze jongeren.
Ik had me eerst gemeld bij het Daklozenloket.
Van hen moest ik eerst naar JIT en van daaruit
moest ik ook naar een psycholoog...
en daar moest ik ook weer
m'n verhaal vertellen.
Het is te veel om elke keer je verhaal
steeds opnieuw te vertellen.
De oplossing daarvoor is de jongerenregisseur.
Die heeft een mandaat...
dus die kan af en toe, als het nodig is, zorgen
dat bijvoorbeeld het briefadres in orde is...
of dat er een uitkering geregeld wordt...
en ervoor zorgen dat, als je met meerdere
instanties samenwerkt, zij het contact hebben...
en overleggen wat er nodig is, zodat de jongere
daar zelf niet te veel bij betrokken hoeft te worden.
Zelf ga ik in het bestuurlijk overleg
m'n verhaal daar ook bekendmaken...
duidelijk aangeven wat ik tekort ben gekomen...
en ook ze ervan overtuigen dat het belangrijk is
om een jongerenregisseur te hebben.
Dat is inmiddels gelukt, waardoor ze
een pilot zijn gestart in Den Haag...
waardoor met vier jongerenregisseurs
hier nu wordt gestart.
Ik vind dat het heel erg nodig is, omdat
jongeren al zo'n grote draaglast hebben.
En als je een jongerenregisseur gelijk inzet,
één keer het verhaal doet...
en die de mandaat en de regie heeft,
zorgt dat ervoor...
dat de jongere veel meer aan zichzelf kan werken
en niet meer met een bepaalde stress loopt...
wat afgenomen kan worden als er
een jongerenregisseur is.
Als het aan mij ligt, mogen ze er
vandaag al mee beginnen...
en aanpakken gewoon, zodat de jongeren
naar hun toekomst kunnen kijken.

Logo ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.