Jongerenpanel - Toegang tot de gezondheidzorg

*Muziek speelt* 

Beeldtekst: Toegang tot de gezondheidszorg. 

Femke: 
Het probleem momenteel is dat wanneer
een jongere dakloos wordt...
hij zich moet aanmelden bij de daklozenopvang...
en vaak lijkt dat maar de enige route te zijn,
echter is dat niet zo.
Deze informatie wordt niet altijd
met de jongere gedeeld.
Ook is het zo dat als een jongere er voor kiest
om niet naar de opvang te gaan...
omdat het, om wat voor reden dan ook,
niet bij hem past...
duurt de zorg die daar bij komt kijken,
therapie, geldzaken, dat soort dingen...
veel langer, waardoor een jongere veel langer met
de problemen blijft kampen die dan ook groeien.
Ik ben Femke Dubbeldam, ik ben 22 jaar
en onderdeel van het Jongerenpanel...
van het Actieprogramma
Dak- en Thuisloze Jongeren.
Ik heb gemerkt, omdat ik dus
een alternatieve route heb bewandeld...
dat de zorg veel later is gekomen dan normaal.
Het heeft bij mij 2,5 jaar geduurd
voordat ik pas de zorg kreeg.
Heel veel andere jongeren zeggen
misschien wel van 'laat maar zitten'.
En die gaan misschien dan het foute pad op
of wie weet willen ze zelfmoord plegen.
Dat gebeurt ook onder de daklozen helaas.
Dus ik vind het heel belangrijk dat
de toegang tot zorg breder is...
en dat iedereen die hulp nodig heeft
ook de hulp krijgt.
Ik wil er heel graag voor zorgen dat de informatie
die bij de eerste aanmelding wordt verleend...
meer inhoud bevat, dus dat de jongere weet
dat er meerdere opties zijn dan één.
Daarnaast vind ik ook een jongerenregisseur
heel belangrijk omdat dat de lijn is...
tussen instanties en jongeren. Wanneer een
jongere zegt: Dit past niet bij mij, ik stap eruit...
dat ze dan nog één persoon hebben die
er voor zorgt dat hun casus door blijft gaan.
We zijn ook met het Actieprogramma bezig...
om samen met een aantal gemeenten
informatievoorzieningen te verbeteren.

Logo ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.