Koplopers

Dakloosheid aanpakken kunnen we niet alleen. Van gemeenten en stichtingen tot woningcorporaties, en wijkteams; dit zijn de partijen die zich iedere dag inzetten om iedereen onder een dak te krijgen.

Portretfoto van Frank Köster

Skills in de Stad

Skills in de Stad’ biedt kwetsbare jongeren woonruimte, opleiding, werk en coaching. En dat allemaal onder één dak – in leegstaand vastgoed.  info@ics-advies.nlLees hier meer over dit initatief

Kamers met Aandacht

Bij Kamers met Aandacht bieden particulieren een kamer aan jongeren uit de jeugdzorg. info@kamersmetaandacht.nl. Lees hier meer over dit initiatief

Credohuis in Maastricht

Credohuis biedt een bieden veilige thuisomgevingen om jongeren weer tot bloei te laten komen. foundation@credohuis.com. Lees hier meer over dit initiatief

De NuNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen)

De NuNN is een voorziening waarbij de opvang in eigen beheer is van de dak- en thuislozen. info@nunn.nl. Lees hier meer over dit initiatief

De Springplank in Eindhoven

Iedereen onder een dak met het ‘work first principe’ van de Springplank. info@springplank.org. Lees hier meer over dit initiatief

Optimaal Leven in Drenthe

Optimaal Leven zet in op ambulantezorg dichtbij de cliënt. Judith.Meerstra@ggzdrenthe.nlLees hier meer over dit initiatief

SchuldenlabNL

SchuldenlabNL zorgt voor snelle schuldenzorg ter voorkoming dakloosheid
Lees hier meer over dit initiatief

Onder de Pannen Amsterdam

Via Onder de Pannen kan men een kamer verhuren aan een stadgenoot zonder huis.
Ook in sociale huur met behoud van bijstand/toeslagen. onderdepannen@deregenboog.org.

Het Bouwdepot

Bij het Bouwdepot krijgen jongeren een jaar lang een vast maandelijks inkomen om zelf te bouwen aan hun toekomst. info@hetbouwdepot.nl. Lees hier meer over dit initiatief

De Zeevangstraat in Purmerend

Zeevangstraat is een combinatie van wonen met zorg en nachtopvang met begeleiding vanuit verschillende organisaties. N.Lamme@purmerend.nl
 

De Tussenvoorziening

De Tussenvoorziening biedt hulp aan dak- en thuislozen met een huis, rust in financiën en een zinvolle daginvulling. info@tussenvoorziening.nl Lees hier meer over dit initiatief

Goede Buur

Goeie Buur koppelt zorgjongeren aan studentmaatje in studentenhuis. Lees hier meer over dit initiatief.

Beschermd Wonen Light

BW Light maakt de stap van beschermd naar zelfstandig wonen kleiner met een innovatieve woonvorm R.Gercama@leiden.nl. Lees hier meer over het initiatief.

JIM-aanpak Groningen

JIM zet in op het benutten van het eigen netwerk van (dreigend) dak- en thuisloze jongeren.
suzanne@jimwerkt.nl Lees hier meer over dit initiatief.

De Doorbraakmethode

In Amsterdam worden praktische doorbraken gerealiseerd met ‘bureaucratievrij-geld’. N.Hofstede@spirit.nl Lees hier meer over dit initiatief.

Maatwerk participatiewet Purmerend

Purmerend levert maatwerk voor dak- en thuisloze jongeren binnen de bijzondere bijstand. M.Smedes@purmerend.nl Lees hier meer over dit initiatief.

Het educatieproject Den Haag

De Straat Consulaat biedt dakloze jongeren de kans om met behoud van uitkering een opleiding te volgen. evelien@straatconsulaat.nl. Lees hier meer over dit initiatief.

Jongerenregisseur Haarlem

Gemeente Haarlem werkt met één jongerenregisseur, één plan en één traject om dakloze jongeren te helpen. twitteveen@haarlem.nl Lees hier meer over het initiatief.

Verder praten?

Ontmoet koplopers in onze LinkedIn-groep.