Hoe kan de opvang beter en kleinschaliger? Vind hier initiatieven voor vernieuwing.